Zapamiętaj|Zapomniałem Hasła

Zaloguj się: facebook google

Dragon II >Aktualności

Aktualności

Regulamin wypowiedzi

2017/05/04


Poniższy Regulamin ma na celu zapewnienie naszym Graczom jak najwyższego komfortu w trakcie korzystania z gier Salagame, Forum Salagame, a także stron gier na Facebooku. Regulamin powstał także aby współpraca między Graczami a Zespołem Salagame przebiegała w przyjaznej atmosferze.

 

Zasady dotyczące korzystania z serwerów

1. Kategorycznie zabrania się stosowania słów powszechnie uznawanych za wulgarne oraz zwrotów godzących w wyznanie, kwestie religijne, konotacje rodzinne lub poglądy. Naruszenie tego punktu Regulaminu będzie karane siedmiodniowym okresem zablokowania możliwości wypowiedzi Gracza (W przypadku ponownego złamania Regulaminu, kara będzie wzrastała proporcjonalnie do 14, 28 i 56 dni). Administrator również rości sobie prawo do nałożenia całkowitego zakazu użytkowania serwerów przez Gracza w przypadku, gdy wyda się to konieczne.

2. Wszelkie przejawy nienawiści w stosunku do innego Gracza lub grupy związane z prześladowaniami na tle płci, narodowości, wyznania lub poglądów będą karane siedmiodniowym okresem zablokowania możliwości wypowiedzi Gracza (w przypadku ponownego złamania Regulaminu kara wzrasta proporcjonalne do 14, 28, 56 dni). Administrator rości sobie prawo do nałożenia całkowitego zakazu użytkowania serwerów przez Gracza w przypadku, gdy wyda się to konieczne.

3. Zabrania się nadawania postaciom nicków zawierających wyrażenia wulgarne, nazwy religii bądź imiona postaci uznawanych za święte (bez względu na to, do jakiej religii się odnoszą). W przypadku złamania tego punktu Regulaminu, Gracz zostanie poproszony o zmianę nazwy postaci. Jeśli tego nie dokona – jego konto zostanie zablokowane, a postać usunięta z gry.

4. Zabrania się reklamowania innych stron internetowych, usług i aukcji. Prosimy również o nie publikowanie ogłoszeń kupna – sprzedaży. W przypadku naruszenia tego punktu Regulaminu, Gracz zostanie pozbawiony możliwości wypowiedzi na okres 1 – 3 dni.

5. Publikowanie nieoficjalnych, dezorientujących i fałszywych informacji dotyczących gry oraz naszego wydawnictwa będzie karane pozbawieniem możliwości wypowiedzi na okres 1 – 3 dni. W przypadku powtórnego naruszenia tego punktu regulaminu, kara będzie wzrastała do 6, 9 i 12 dni. Administrator rości sobie prawo do nałożenia całkowitego zakazu użytkowania serwerów przez Gracza w przypadku, gdy wyda się to konieczne.

6. Udostępnianie linków do stron umożliwiających kradzież konta będzie karane zablokowanie możliwości wypowiedzi na okres 14 – 56 dni.

7. Wprowadzanie innych Graczy w błąd poprzez publikowanie nieprawdziwych treści dotyczących Administratora i naszego Zespołu będzie karane pozbawieniem możliwości wypowiedzi na okres 1 – 3 dni. W przypadku powtórnego naruszenia tego punktu regulaminu, kara będzie wzrastała do 6, 9 i 12 dni. Administrator rości sobie prawo do nałożenia całkowitego zakazu użytkowania serwerów przez Gracza w przypadku, gdy wyda się to konieczne.

 

Zasady dotyczące korzystania z Forum Salagame oraz oficjalnych stron naszych gier na portalu społecznościowym Facebook:

 W trosce o poziom dyskusji i kulturalną wymianę poglądów prosimy o przestrzeganie zasad ogólnie przyjętej etykiety. Jeśli chcesz dyskutować na forum, pamiętaj o kilku poniższych zasadach:

1. Prosimy o wypowiadanie się w sposób kulturalny i nieużywanie określeń wulgarnych, godzących w czyjeś poglądy bądź wyznanie.

2. Nie obrażaj nikogo i nie groź nikomu – naruszasz w ten sposób prawnie przysługującą nietykalność innych osób.

3. Prosimy o używanie polskich czcionek – to ułatwia czytanie.

4. Nie reklamuj innych stron internetowych, usług czy aukcji. Forum oraz konto oficjalne na Facebooku nie są portalami reklamowymi.

5. Prosimy o niezamieszczanie żadnych ogłoszeń kupna-sprzedaży oraz dotyczących jakichkolwiek innych przedsięwzięć.

6. Nasz Zespół może zamknąć wątek lub usunąć post, jeśli jego autor naruszy Regulamin lub przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski.

7. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Użytkownik może zostać zablokowany bez wcześniejszego ostrzeżenia. Posty naruszające ogólnie przyjętą etykietę będą systematycznie i bez powiadamiania ich autorów usuwane z Forum.


Zasady dotyczące współpracy Gracza z Zespołem Salagame:

W trosce o zapewnienie wysokiego komfortu i przyjaznej atmosfery w trakcie współpracy Gracza z Zespołem Dragon II, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

1. Zawsze zwracaj się kulturalnie do naszych Administratorów i Moderatorów. Gracz, który użyje słownictwa ubliżającego otrzyma trzydniowe ostrzeżeniem. W przypadku otrzymania dwóch ostrzeżeń, konto Gracza zostanie usunięte.

2. Kategorycznie zabrania się stosowania określeń wulgarnych wobec naszych pracowników. Pamiętaj, że nasz Zespół składa się z osób fizycznych, które są zdolne bronić własnych praw. W zależności od sposobu naruszenia tych praw przez Gracza, nasz pracownik może dochodzić swych racji na drodze sądowej. Otrzymanie „wirtualnej kary” przez Gracza nie oznacza uniknięcia realnej kary zarządzonej wyrokiem sądu.

3. Użycie wulgaryzmów w stosunku do naszych pracowników będzie karane siedmiodniowym zablokowaniem możliwości wypowiadania się przez Gracza. W przypadku kolejnego naruszenia tego punktu regulaminu Gracz będzie karany 14, 28, 56 dniowym zablokowaniem możliwości wypowiedzi. W przypadkach drastycznych konto Gracza zostanie usunięte.


Jeżeli niestosowne zachowanie będzie powtarzało się w sposób ciągły, Gracz może zostać pozbawiony możliwości wypowiedzi na okres jednego roku, a okres blokady na platformie GM będzie wynosił od jednego do trzech tygodni.

top